Theses 

KONCEPT MORÁLNÍ PANIKY V MÉDIÍCH – Andrea SLOUKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Žurnalistika - Filmová věda

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Andrea SLOUKOVÁ

Bakalářská práce

KONCEPT MORÁLNÍ PANIKY V MÉDIÍCH

Anatomy of moral panic in media (pig influenza)

Anotace: Tato bakalářská práce v sobě shrnuje základní pojmy spojené s morální panikou. V jednotlivých kapitolách jsou rozdělena témata od definování konceptu morální paniky, jeho aplikace a historie, až po propojení se základními pojmy společnosti. Teorie morální paniky je zde také vztáhnuta ke konstruktivistickému paradigmatu a reprezentace morální paniky v médiích je nahlížena skrze základní studii Stanleyho Cohena.

Abstract: This bachelor thesis carries with it the basic conceptions associated with moral panic. The main topics are devided into three chapters and comprehended defining the koncept of moral panic, its aplications and history, until its linking up with the basic conceptions of society. The theory of moral panic is also reached for constructivism paradigm and representation of moral panic in media is perceived by a baseline study of Stanley Cohen.

Klíčová slova: Morální panika, konstruktivismus, nastolování témat, lidový ďábel, média, deviace, kolektivní chování, pseudoudálost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011
  • Identifikátor: 169956

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Chvojková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

SLOUKOVÁ, Andrea. KONCEPT MORÁLNÍ PANIKY V MÉDIÍCH. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 1. 2019 07:27, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz