Bc. Veronika Hetmánková

Diplomová práce

Dorian Gray, the Timeless Hero

Dorian Gray, the Timeless Hero
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem novely „Obraz Doriana Graye“ a zejména pak rozborem osobnosti jejího hlavního protagonisty. Práce se snaží prozkoumat život Doriana, a také změny postojů společnosti k jeho osobě. Dále jsou v práci také zkoumány způsoby přijetí novely v době viktoriánské a v naší moderní době a jsou zde nastíněny možné důvody proč by tato viktoriánskou dobou odsuzovaná postava …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the novel The Picture of Dorian Gray and its main protagonist. It attempts to explore the character of Dorian Gray and the change in the attitude of the society towards him. The thesis investigates the reception of the novel in Victorian society as well as in modern society and implies some explanations as to why this former outcast of Victorian times might actually be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavla Buchtová
  • Oponent: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta