Ing. Blanka Urbanová

Bakalářská práce

Politický systém Česko - Slovenské republiky (tzv. Druhá republika)

Political system in the Czech - Slovakian Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá obdobím tzv. Druhé republiky. Práce je rozdělena na čtyři části. První část popisuje historické, kulturní a politické souvislosti v meziválečné Evropě. Dále se zabývá politicko-stranickým uspořádáním. Druhá část práce se zabývá politickými událostmi v Česko-Slovenské republice a přerodem demokratických hodnot na autokratické tendence. Třetí část práce se zabývá politologickou …více
Abstract:
Thesis deals with the period of the Second republic. The work is divided into four parts. The first part describes the historical, cultural and political context in Interwar Europe. Then it deals with the political-party arrangement. The second part of the thesis deals with the political events in the Czech-Slovak Republic and transition from democratic values to autocratic tendencies. The third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa