Mgr. Ondřej Nekovář

Diplomová práce

Německý nacismus a italský fašismus - srovnánací analýza

German Nazism and Italien Fascism - Comparative Analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá historickoprávní analýzou totalitních režimů německého nacismu a italského fašismu. Přitom je práce zaměřena na společné znaky a odlišnosti, na to, jakým způsobem se dostali ve svých státech k moci, moc si udrželi a zlikvidovali opozici. Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je pojednáno o pojmovém vymezení italského fašismu a německého nacismu. Druhá …více
Abstract:
This thesis deals with the historical and legal analysis of the totalitarian regimes of German Nazism and Italian Fascism. The work is focused on common characteristics and differences the way they got in their countries to power, the power to maintain and destroyed the opposition. The thesis is divided into four chapters. The first chapter discusses the conceptual definition of Italian fascism and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta