Mgr. Pavla Krulišová

Diplomová práce

Zavedení magnetic beads-ELISA metody pro průkaz specifických protilátek proti biomarkerům Alzheimerovy choroby

Implementation of magnetic beads-ELISA method for detection of specific antibodies against biomarkers of Alzheimer's disease
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zavedením a optimalizací ELISA metody na magnetických částicích pro průkaz specifických protilátek proti biomarkerům Alzheimerovy choroby (AD), konkrétně protilátek proti beta amyloidu (A beta). Jelikož je při této metodě jako pevná fáze využíván povrch magnetických částic, byl nejprve optimalizován postup přípravy magnetického nosiče (tj. imobilizace antigenu) včetně jeho …více
Abstract:
The thesis deals with the implementation and optimalization of magnetic beads-ELISA method for detection of specific antibodies against biomarkers of Alzheimer's disease (AD), specifically of antibodies against beta amyloid (A beta). Since during this method the surface of magnetic beads is used as the solid phase, suitable procedure for the preparation of magnetic carriers (i.e. immobilization of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krulišová, Pavla. Zavedení magnetic beads-ELISA metody pro průkaz specifických protilátek proti biomarkerům Alzheimerovy choroby. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů