Bc. Ondřej Macháček

Bakalářská práce

Taiwan – Czech Republic relations 2000 – 2012

Taiwan – Czech Republic relations 2000 – 2012
Anotace:
Tato bakalářská práce má za cíl poskytnout zhodnocení současných Česko-taiwanských vztahů. Po té, co bude v krátkosti představena pozice České republiky a Taiwanu ve světovém systému, bude stručně nastíněn také jejich postoj k tak odlišným regionům, jako je Východní Asie, či naopak postkomunistická Evropa. Po tomto stručném úvodu bude následovat zhodnocení vzájemných vztahů od roku 1989, přičemž stěžejní …více
Abstract:
This bachelor’s thesis will provide a thorough analysis of contemporary Taiwan – Czech Republic relations. It will concisely tackle the position of both Czech Republic and Taiwan and their approach to East Asia and EU respectively. It will try to analyse the relations since the re-establishment of Czech Republic, the major focus of this work, however, will be set on the development of this relation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Polišenský
  • Oponent: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií