Bc. Markéta Kašparová

Bakalářská práce

Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech

Chlorogenic Acid and its Derivatives in Coffee Beans
Anotace:
Práce je věnována obsahovým složkám kávy, zejména chlorogenové kyselině a jejím derivátům. Skupina chlorogenových kyselin se přirozeně vyskytuje v rostlinách. Jedná se o estery kyseliny chinové se skořicovými kyselinami. V práci bylo provedeno jejich stanovení ve vzorcích nízko pražené kávy do 120 °C. Byly extrahovány dva izomery, které představují největší podíl mezi CGA. Jedná se o chlorogenovou …více
Abstract:
This work is dedicated to content components of coffee, mainly chlorogeinc acid and its derivatives. Natural occurrence of group of chlorogenic acids is in plants. Chemicaly, they are formed by the esterification of -(-)quinic acid with cinnamic acids. They have been determined in samples of coffee roasted up to 120 °C in this study. Chlorogenic and neochlorogenic acids, two isomers have been extracted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kašparová, Markéta. Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin

Práce na příbuzné téma