Ondřej Paclt

Master's thesis

Zkrácení celkové průběžné doby u automobilového výrobce v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Možný přínos řešení na úrovni Supply Chain Škoda Auto a.s.

Shortening of lead times by an automobile producer in order to increase its competitiveness. Prospective benefit for Skoda Auto Supply Chain.
Anotácia:
Práce studuje integrované logistické řetězce a jejich specifika v automobilovém průmyslu a hledá cesty k jejich racionalizaci. Snaží se nalézt způsoby zkrácení celkové průběžné doby, a to konkrétně u automobilového výrobce za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Zaměřuje se identifikaci míst v jeho Supply Chain, kde může vzniknout chyba či zdržení v procesu vyřízení objednávky a také na možnost …viac
Abstract:
Master Thesis studies integrated Supply Chains and their particularities in the automotive industry and searches for ways how to rationalize them. It aims to find means how to make the lead times shorter, with the focus on an automobile producer in an effort to increase its competitiveness. It is geared to identify points in its Supply Chain, where flaws and errors or delays in the process of customer …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2009
  • Vedúci: Petr Pernica
  • Oponent: Jiří Čurda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8905

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.