Ondřej Paclt

Master's thesis

Zkrácení celkové průběžné doby u automobilového výrobce v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Možný přínos řešení na úrovni Supply Chain Škoda Auto a.s.

Shortening of lead times by an automobile producer in order to increase its competitiveness. Prospective benefit for Skoda Auto Supply Chain.
Abstract:
Práce studuje integrované logistické řetězce a jejich specifika v automobilovém průmyslu a hledá cesty k jejich racionalizaci. Snaží se nalézt způsoby zkrácení celkové průběžné doby, a to konkrétně u automobilového výrobce za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Zaměřuje se identifikaci míst v jeho Supply Chain, kde může vzniknout chyba či zdržení v procesu vyřízení objednávky a také na možnost …more
Abstract:
Master Thesis studies integrated Supply Chains and their particularities in the automotive industry and searches for ways how to rationalize them. It aims to find means how to make the lead times shorter, with the focus on an automobile producer in an effort to increase its competitiveness. It is geared to identify points in its Supply Chain, where flaws and errors or delays in the process of customer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 1. 2009
  • Supervisor: Petr Pernica
  • Reader: Jiří Čurda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/8905

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.