Dita Klozová

Bakalářská práce

Český feminismus po roce 1989 na pozadí kulturních změn

Czech feminism after 1989 in the background of cultural changes
Anotace:
Hlavním cílem práce je zmapovat proměny českého feminismu na konci 90. let v kontextu transformace a hlubokých kulturních proměn, jimiž česká společnost procházela. Neboť právě rok 1989 představoval zásadní mezník ve vnímání feminismu, který se nově dostává do české diskuze. Zároveň se práce snaží zachytit tyto změny v kontextu proměn společnosti, konkrétně v postavení žen ve společnosti a v podobách …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to map the changes of Czech feminism in the late 1990s. It elaborates upon the transformation and deep cultural alterations that Czech society has undergone. 1989 became the pinnacle year that represented the fundamental milestone in the perception of feminism which is now entering Czech discussion. The thesis also tries to capture these transitions in terms of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB11067

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 5. 2019
 • Vedoucí: Mgr. Petr Macek, Ph.D.
 • Oponent: ThLic. Petr František Burda, Th.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 5. 2019 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9mr7ud 9mr7ud/4
27. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
27. 5. 2019
Kohout, J.
28. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.