Pavla Čásarová

Bakalářská práce

Metody využívané při péči o seniory s Alzheimerovou demencí

Methods used in senior treatment with Alzheimer´s disease
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o metodách využívaných při péči o seniory s Alzheimerovou demencí. Teoretická část definuje základní pojmy, jako jsou demence, typy a příznaky demence, Alzheimerova demence, stádia Alzheimerovy choroby, Česká alzheimerovská společnost. Druhá kapitola se věnuje popisu metod využívaných při práci se seniory v zařízení sociálních služeb, zejména se jedná o metody: validační …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with methods used in senior treatment with Alzheimer´s disease. The theoretical part defines basic notions such as dementia, types and symptoms of dementia, Alzheimer´s disease and its stages, Czech Alzheimer society. The second part includes a description of methods used in senior treatment in social services, particularly concerning these methods: validation therapy by Naomi …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čásarová, Pavla. Metody využívané při péči o seniory s Alzheimerovou demencí. Brno, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe