Václav Stuchlík

Diplomová práce

Přestavba křižovatky silnic II/464 a III/46428 v blízkosti města Studénka

Reconstruction of Intersection of Roads II/464 and III/46428 near the Studenka
Anotace:
Diplomová práce na téma přestavba křižovatky silnic II/464 a III/46428 se zabývá křižovatkou, která je situována západně od obce Nová Horka a zajišťuje napojení této obce spolu s obcí Bartošovice na silnici II/464. První část se zabývá popisem území, ve kterém se křižovatka nachází. Druhá část obsahuje zhodnocení stávajícího stavu křižovatky, vypracování dopravního průzkumu spolu s analýzou nehodovosti …více
Abstract:
Diploma thesis on the reconstruction of the intersection of roads II / 464 and III / 46428 which is situated west from the village of Nova Horka and ensures the connection of this village together with Bartosovice village to the road II / 464. The first part deals with the description of the area where the junction is located. The second part includes the assessment of the current state of the intersection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2018
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Aneta Chlebišová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava