Zuzana VLČKOVÁ

Diplomová práce

Výživné a jeho druhy

Maintanance and it's types
Anotace:
Hlavní myšlenkou mé diplomové práci bylo zaměřit se na jednotlivé druhy výživného, neboť české rodinné právo nezná jen vyživovací povinnost rodičů k dětem, která je laickou veřejností převážně vnímána. Naopak. Při zpracování tohoto tématu jsem pochopila důležitost a význam i ostatních druhů výživného a výrazně si tak prohloubila znalosti v této oblasti. České rodinné právo rozlišuje několik typů vyživovací …více
Abstract:
The main idea of my thesis was to focus on the various types of maintenance, because Czech law does not recognize a family maintenance obligations of parents to children, which is largely perceived by the general public. On the contrary. Treating this issue, I understand the importance and significance as other kinds of maintenance and greatly intensified the knowledge in this area. Czech family law …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2011
Identifikátor: 38820

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČKOVÁ, Zuzana. Výživné a jeho druhy. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma