Bc. Renata Jirásková

Bakalářská práce

Čínská rodina po roce 1978 : reflexe rodinných hodnot a jejich změn v čínské společnosti

Chinese Family after 1978 : Reflection of Family Values and Their Changes in Chinese Society
Anotace:
Práce se zabývá vývojem a změnami moderní čínské rodiny po roce 1978 a porovnává ji s tradičním modelem rodiny v 19. století. Klade si za cíl postihnout změny v organizaci rodiny a rodinných hodnot v průběhu času a zároveň nastínit charakter současné čínské rodiny. Rodina po roce 1978 je v práci zkoumána z hlediska politických, kulturních a socioekonomických vlivů, které formovaly rodinu, a dále z …více
Abstract:
This thesis is focused on development and changes of chinese family after year 1978 and compares it with traditional model of the family typical for 19th century. The thesis set a task to comprehend changes of family organization and family values in the course of the time and to describe the proces of family developement. Thesis scrutinizes the family from political, culture, socio-economic influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta