Bc. Jan Holub

Bachelor's thesis

Realizace úlohy v Oracle Business Intelligence

Oracle Business Intelligence Implementation Guide
Anotácia:
Tato bakalářská práce představuje ucelený souhrn postupů a technik užitých při návrhu řešení úlohy Business Intelligence. V první teoretické části je vysvětlen pojem Business Intelligence a poskytnut teoretický základ dané problematiky, nezbytný pro řešení analytické úlohy ve druhé části práce. Jsou představeny principy dimensionálního modelování v kontextu relačních databází a nastíněna problematika …viac
Abstract:
This thesis presents a comprehensive set of procedures and techniques used to design Business Intelligence solution. In the first part the concept of Business Intelligence is explained and provided the theoretical basis of the issue, essential to solving analytical tasks in the second part. The principles of the dimensional modelling are presented in the context of relational databases and the issue …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS