Bc. Antonín NEUMANN

Diplomová práce

Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard

Application core, web-service interface and presentation layer for the PartyBoard system.
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje analýzu a tvorbu části servisně orientovaného systému Partyboard. Naším cílem je vytvořit komplexní projekt, který bude schopný přijímat, odesílat, zobrazovat a spravovat zprávy od návštěvníků nočních klubů a barů. Celý projekt je rozdělen na dvě části. Každá část je realizována jako samostatná diplomová práce a obsahuje několik samostatných aplikací. Tyto aplikace dohromady …více
Abstract:
This thesis describes the analysis and creation of service-oriented system PartyBoard, which aims to create a comprehensive project that will be able to receive, send, view and manage messages from visitors to nightclubs and bars. The whole project is divided into two parts, with each part is realized as a separate thesis and includes several individual applications which will form the final system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Daněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUMANN, Antonín. Jádro aplikace, rozhraní webových služeb a prezentační vrstva pro systém PartyBoard. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma