Eliška Mourečková

Bakalářská práce

Básně královny Marie Stuartovny, op. 135 od Roberta Schumanna

Five Poems of Mary Stuart, Op.135 by Robert Schumann

Anotace:
Písňový cyklus pěti písní Roberta Schumanna Básně královny Marie Stuartovny op. 135 jsou opomíjeným dílem na repertoáru českých pěvců, a ještě méně se mu věnují české hudebně teoretické studie. Tato bakalářská práce si tak kladeza cíl rozborem písní z hlediska harmonického, formálního, sémiotického, sémantického, pěvecko-technického a interpretačního, napomoci k celkovému pochopení díla a probuzení …více
Abstract:
The song cycle of five songs by Robert Schumann called Poems of Mary Stuart op. 135 is a neglected part of Czech singers´ repertoire, and it is even less involved in Czech music theoretical studies. This thesis aims to contribute toa better understanding of the work by analyzing the songs in terms of harmonic, formal, semiotic and semantic structure, singing technique and interpretation, thereby …více
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

písně

Klíčová slova

Schumann Robert 1810-1856

Klíčová slova

hudební analýzy

Klíčová slova

romantismus (hudba)

Klíčová slova

píseň (problematika)
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Yvona VOTAVOVÁ
  • Oponent: Natalija MELNIK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 8. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Zpěv