Bc. Daniela Nevolová

Diplomová práce

Moderní populární hudba v učebnicích hudební výchovy na základních a středních školách

Modern popular music in music education textbooks at primary and secondary schools
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na moderní populární hudbu v hudební výchově na gymnáziích. Práce obsahuje analýzu učebnic hudební výchovy pro gymnázia z hlediska moderní populární hudby a porovnání s učivem moderní populární hudby na základních školách. Výzkumná část práce se věnuje interpretaci výzkumu, jenž byl proveden v šesti třídách 1. a 2. ročníků gymnázií. Dotazník se týkal obecných otázek hudební …více
Abstract:
The diploma thesis aims at the issue of modern popular music in the frame of the music education at grammar schools. The thesis contains the analysis of the music textbooks for grammar schools in terms of modern popular music and the comparison with the curriculum of modern popular music at primary schools. The research part of the thesis deals with the interpretation of the research which had been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta