Bc. Aneta Havelková

Bakalářská práce

Kvalita života osob s Goldenhar syndromem

Quality of life of people with Goldenhar syndrome
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku Goldenhar syndromu a na kvalitu života osob s tímto syndromem. Práce je rozdělena do dvou částí, část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola se zabývá problematikou syndromových postižení, možnostmi vzdělávání a komunikace osob se syndromových postižením. Druhá kapitola je zaměřena na Goldenhar syndrom …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of Goldenhar syndrome and on the quality of life of people with this syndrome. The thesis is divides into two parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter deals with the problems of syndrome disabilities, possibilities of education and communication of people with syndrome disabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta