Eliška NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Změna v aktivitách denního života u pacientů po cévní mozkové přihodě

Change in activities of daily living in patients after stroke
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá změnou v aktivitách denního života u pacientů po cévní mozkové příhodě. Cílem mé práce bylo obecné seznámení s problematikou cévní mozkové příhody a zlepšení soběstačnosti dvou pacientů - konkrétně mobility, posturální stability a chůze. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.
Abstract:
The present bachelor thesis deals with a change in activities of daily living in patients after stroke. The aim of my thesis was to provide a general introduction to the issue of a stroke and to improve self-sufficiency of two patients - specifically mobility, postural stability and walking. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Dabrowská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Eliška. Změna v aktivitách denního života u pacientů po cévní mozkové přihodě. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta