Bc. Nikola KOMENDOVÁ

Diplomová práce

Komunikace mezi odborníky koordinované rehabilitace pracujících s klienty po cévní mozkové příhodě

Communication between experts of coordinated rehabilitation working with clients after stroke
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje problematice komunikace mezi odborníky koordinované rehabilitace pracujících s klienty po cévní mozkové příhodě. V teoretické části jsou popsány základní pojmy týkající se daného tématu. Druhou částí je část výzkumná, která má za cíl zjistit, jakým způsobem a jak často vzájemně komunikují odborníci koordinované rehabilitace klientů po cévní mozkové příhodě, jaké …více
Abstract:
The submitted diploma thesis deals with the issue of communication between experts in coordinated rehabilitation working with clients after a stroke. The theoretical part describes the basic concepts related to the topic.. The second part is the research part, which aims to find out how and how often experts in coordinated rehabilitation of clients communicate after a stroke, what communication barriers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOMENDOVÁ, Nikola. Komunikace mezi odborníky koordinované rehabilitace pracujících s klienty po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / Zdravotně-sociální péče a rehabilitace