Ing. Renata Andrejsková

Diplomová práce

Absolutní a relativní neplatnost smlouvy

Absolute and relative invalidity of a contract
Anotace:
Cílem této práce je shromáždění konkrétních informací ohledně absolutní a relativní neplatnosti smlouvy, příprava k úvaze nad tímto tématem v praxi, konkrétně v mé pracovní činnosti ohledně neplatnosti jednotlivých právních úkonů konaných v rámci společného jmění manželů. Jde tedy o prozkoumání dostupných zdrojů a použití závěrů na konkrétní situace.
Abstract:
This work aims to collect specific information regarding the absolute and relative invalidity of a contract. It is a preparation to consider this topic in practice, particularly in my professional activities regarding the invalidity of individual legal acts carried out in the community property. It is a research of available resources and an application of conclusions on specific situations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. et Bc. Patrik Frk
  • Oponent: JUDr. Taťana Sommerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní