Jana Kmošková

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou Fabryho choroba

Nursing Care of the Pacient with Fabry Disease
Anotace:
KMOŠKOVÁ, Jana. Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou Fabryho choroba. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová, PhD. Praha, 2020. 42 s. Tématem bakalářské práce je ošetřovatelský proces u pacienta s Fabryho chorobou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány příčiny, symptomatika a …více
Abstract:
This B.Sc. Thesis deals with the professional nursing care in a patient with Fabry disease. It is divided into theoretical and research part. The theoretical part describes the causes, symptoms and characteristic development of this hereditary metabolic disorder from the group of lysosomal storage diseases. Following subchapters of the theoretical part of the thesis describe nursing care and its specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická