Theses 

Výchovné programy pro snížení dopravní nehodovosti – Karel SZYROCKI

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karel SZYROCKI

Bakalářská práce

Výchovné programy pro snížení dopravní nehodovosti

Educational programs for reduction of traffic accident frequency

Anotace: Téma bakalářské práce souvisí s problematikou dopravní nehodovosti a možností snižování počtu nehod, nebo alespoň snižování negativních důsledků těchto nehod prostřednictvím různých výchovných programů působících na řidiče. Cílem práce je na základě studia dokumentů a průzkumu mezi držiteli řidičského oprávnění konfrontovat účinnost současných způsobů výchovného působení na řidiče a následně formulovat návrhy a doporučení možných efektivnějších způsobů reedukace. Prostřednictvím vlastního dotazníku bylo v závěru roku 2009 náhodným výběrem osloveno 80 mužů a 120 žen ve věkové skupině 18 ? 35 let, která je z hlediska nehodovosti nejproblémovější. Byla potvrzena hypotéza, že po úspěšném ukončení autoškoly věnují řidiči této věkové skupiny dopravně preventivním informačním akcím pozornost pouze okrajově.

Abstract: The bachelor work topic is related to the problems of traffic accidents and reductions in accidents or at least reducing the negative consequences of these accidents, through various educational programs, with a positive influence on the driver. The goal is to study the documents and a survey of the license holder to confront the effectiveness of current methods of educational influence on the driver and then to formulate suggestions and recommendations on more effective ways possible reeducation. This questionaire has been at the end of 2009 randomly approached 80 men and 120 women in terms of accidents, most problematic age group 18-35 years. Confirmed the hypothesis that, following successful completion of a driving school drivers in this age group engaged in the traffic information to preventive actions only marginal attention.

Klíčová slova: Autoškola, dopravní nehodovost, prevence, sociální pedagogika, sociálně patologické jevy, děti, dospělí, mládež, řidič.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010
  • Identifikátor: 15475

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 12. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SZYROCKI, Karel. Výchovné programy pro snížení dopravní nehodovosti. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz