Lenka NĚMCOVÁ

Bakalářská práce

Masmédia a žáci 1. stupně základní školy

Masmedia and children in primary school
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na aspekty vybraných masmédií u žáků 1. stupně základní školy. Je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části jsou vymezeny a definovány základní pojmy jako média, masmédia. Následně jsou vymezeny funkce a rozdělení médií. Jedna z teoretických kapitol je věnována žákům mladšího školního věku a mediální výchově. Praktická část popisuje realizaci a …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on aspects of selected mass media in primary school pupils. It is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part defines the basic concepts as media, mass media. Subsequently, the functions and the division of media are defined. One of the theoretical chapters is dedicated to pupils of younger school age and media education. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. René Szotkowski, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NĚMCOVÁ, Lenka. Masmédia a žáci 1. stupně základní školy. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9oaqsh 9oaqsh/2
18. 4. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 4. 2018
Marklová, E.
19. 4. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.