Patrik Vodák

Diplomová práce

Evropský automobilový průmysl v globálním kontextu

European automotive industry in a global context
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřená na téma evropského automobilového průmyslu v kontextu globálních trendů, které ho mění. Cílem práce bylo analyzovat trendy průmyslu a reakce výrobců a tím předpovědět budoucnost průmyslu, který již druhé století mění svět. Práce využívá metody analýzy, deskripce a komparace. V první kapitole byl představen vývoj automobilového průmyslu od luxusu k masové mobilitě, tlak …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the topic of the European automotive industry in the context of global trends that change it. The aim of the thesis was to analyze industry trends and producers' reactions and thus to predict the future of the industry that has changed the world for the second century. The thesis uses methods of analysis, description and comparison. The first chapter introduced the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2018
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Jarolím Antal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71731