Bc. Simona Šmýkalová

Bakalářská práce

Příprava myokardu pomocí 3D tisku

3D print of myocard
Abstract:
Cardiovascular diseases leading to heart damage or heart failure are one of the main causes of death in men and women. The possibilities for treatment are insufficient and number of organs for transplantations is limited. But biomedicine and tissue engineering are now using a new 3D bioprinting technology. 3D print has a potential to create functional cardiac tissue which can be used for treating these …více
Abstract:
Kardiovaskulární onemocnění vedoucí k poškození srdce nebo jeho selhání patří mezi nejčastější příčiny úmrtí mužů a žen ve světě. Možnost léčby těchto onemocnění je nedostatečná, tak jako i množství orgánů pro transplantace. Biomedicína a tkáňové inženýrství však využívají novou metodu 3D tisku, který má potenciál pro vytvoření funkční srdeční tkáně využitelné při léčbě těchto onemocnění. Srdeční tkáň …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Binó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie