Bc. Jarmila Lényiová

Master's thesis

Obec Býkovice mezi lety 1650 a 1750

Village of Bykovice between 1650 and 1750
Anotácia:
Tato diplomová práce přináší poznatky o životě obyvatel vesnice Býkovice na Blanensku v ráném novověku, které byly získány především podrobným studiem dochovaných purkrechtních register obce z let 1659 – 1755. Podává informace o historii a správě obce a panství Černá Hora, popisuje podobu obce, povinnosti poddaných vůči vrchnosti a každodenní hospodářské a sociální problémy. Součásní práce je tabulková …viac
Abstract:
This thesis compiles information about the life of people in the village of Býkovice in the area of Blanensko in the early modern period. The information has been collected mostly through the study of surviving land registries from between years 1659 and 1755. It provides information about the village, the estate of Černá Hora, and their management; it describes what the village looked like; it enumerates …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2016
  • Vedúci: doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ivana Musilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta