Kateřina ŠEBKOVÁ

Bakalářská práce

Identifikace nemovitých archeologických pramenů pomocí leteckého laserového skenování

Identification of immovable archaeological artefacts using airborne laser scanning
Anotace:
V této práci byl převážně sledován a hodnocen potenciál Digitálního modelu reliéfu ČR 5. generace pro vyhledávání a dokumentaci archeologických nemovitých památek v oblasti Šťáhlavského polesí pomocí leteckého laserového skenování (lidaru). Pro vlastní výzkum této práce byl jako sledovaná oblast zvolen extravilán zaniklé vesnice Javor a také nedaleké mohylové pohřebiště Javor-Hádky na Rokycansku.
Abstract:
The goal of this work is mainly to monitor and evaluate the potential of the digital terrain model of the Czech Republic (the fifth generation) to search and documentation of archaeological immovable objects. For my own research of this work was chosen as the monitoring area extraregion deserted medieval village Javor and the nearby burial mounds Javor-Hádky in region of Rokycany.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan John, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEBKOVÁ, Kateřina. Identifikace nemovitých archeologických pramenů pomocí leteckého laserového skenování. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/