Theses 

Porovnání technik měření patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy – Bc. Martina UČŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortotik-protetik

Bc. Martina UČŇOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání technik měření patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy

Comparison of Measurement Techniques of Pathological Plantar Pressures in Patients with Diabetic Foot Syndrome

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním a hodnocením kvality měření plantárních tlaků u pacientů s patologickým nálezem na chodidlech, vzniklým na základě onemocnění diabetes mellitus. Měření patologických plantárních tlaků se provádí pomocí pedobaroskopu, plantografu, visioscopu a PC plantografie. Teoretická část se zabývá onemocněním diabetes mellitus, jeho komplikacemi a vlivem na vznik diabetické nohy. Dále přiblíží patologické defekty nohy. V praktické části jsou prováděna měření pacientů na uvedených přístrojích, porovnání výsledků a zhodnocení jednotlivých technik provedených měření.

Abstract: This bachelor thesis concerns comparison and evaluation of quality of plantar pressures measurement in patients with pathologic finding on feet which is caused by the disease diabetes mellitus. Measurements of pathologic plantar pressures are done by pedobaroscope, plantograph, visiocsope and computer plantography. Theoretical part deals with the disease diabetes mellitus, its complications and influence on the onset of diabetic syndrome. Next there are pathological defects of the foot. In the practical part measurements of patients by above listed equipments are described and there can be found comparison of the outcomes and evaluation of individua techniques.

Klíčová slova: diabetes mellitus, komplikace diabetu, syndrom diabetické nohy, amputace u diabetiků, plantární tlak, diagnostická zařízení

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Petr Krawczyk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=17432 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

UČŇOVÁ, Martina. Porovnání technik měření patologických plantárních tlaků u pacientů se syndromem diabetické nohy. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:11, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz