Bc. Martina Masarčíková

Bakalářská práce

Aktuální trendy v cestovním ruchu na území České republiky

Contemporary tourism trends in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce na téma Aktuální trendy v cestovním ruchu na území České republiky je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována zejména definici pojmů trend, cestovní ruch, specifikaci lázeňského cestovního ruchu a prostředí trhu. Následně je definován pojem destinace cestovního ruchu a rozebrán průběh jejího životního cyklu. V posledním úseku teoretické části je potom definována a podrobněji …více
Abstract:
Bachelor thesis on Contemporary Tourism Trends in the Czech Republic is divided into three major parts. The first part is devoted to the definition of notions trend, tourism, spa tourism specification and market environment. Subsequently, the notion of a destination is defined and specifically described its life cycle. In the last section of the theoretical part supply and demand in the tourism market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička
  • Oponent: Ing. Anna Doležálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu