Bc. Radim Přibyl

Diplomová práce

Současný politický extremismus - Trockistické skupiny

Current Political Extremism of the Trocki Group
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou levicového extremismu, zkoumá politické myšlení a postupný vývoj trockismu a trockistických skupin, a přináší přehled struktury levicových extremistických skupin a organizací v České republice. První část zkoumá obecné vymezení levicové ideologie a vznik trockismu, jeho skupin a jeho vývoj k současné podobě. Druhá část je zaměřená na vzájemný vztah trockismu …více
Abstract:
Present thesis project explores issues associated with left-wing extremism, and researches political mind and gradual development of Trotskyism and Trotskyite groups. Bringing structure overview of left-wing extremist groups and organizations in the Czech Republic, the first part examines general determination of leftist ideology and origins of Trotskyism, its groups and development up to the present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní