Bc. Lenka Kostková

Bachelor's thesis

Potřebuje člověk jíst živočišné bílkoviny?

Is necessary to eat animal protein?
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá významem živočišných bílkovin ve stravě člověka. Jejich nedostatečná konzumace ve stravě může být příčinou mnohých nutričních deficitů či onemocnění, stejně tak je to možné u jejich nadměrné konzumaci. Pozornost je věnována vlivu živočišných bílkovin na evoluci člověka, kvalitě bílkovin a jejímu hodnocení, vyživovým a zdravotním aspektům nedostatečné nebo nadměrné konzumace …viac
Abstract:
This bachelor’s thesis discusses the significance of animal proteins in the human diet. Insufficient or excessive intake of animal proteins may lead to a great number of nutritional deficits and diseases. A special attention is paid the role of animal proteins in the human evolution, quality of proteins and its evaluation, nutritional and health aspects of insufficient or excessive intake of animal …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedúci: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Suchodolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / odbor:
Specializations in Health Science / Dietitian