Bc. Vendula Zavřelová

Bakalářská práce

Řasová flóra Maršovského jezírka na Brněnsku

Algal flora of the reservoir Maršovské jezírko near Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá sinicovou a řasovou flórou Maršovského jezírka, které vzniklo v místě těžby kaolinu. V období od dubna do října 2016 byly odebrány nárostové i planktonní sinice a řasy a následně byly determinovány. Dále bylo provedeno měření vybraných fyzikálních a chemických vlastností vody jezírka. V diskuzi jsou porovnány sezónní změny taxonomického složení společenstva sinic a řas.
Abstract:
The bachelor thesis deals with cyanobacterial and algal flora of reservoir Maršovské jezírko, which was created in place of kaolin mining. From April to October 2016 were taken benthic and planktonic cyanobacteria and algae and then were determined. Further measurements were carried out of physical and chemical properties of water in reservior. The discussion compares the seasonal changes in taxonomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Blažena Brabcová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy

Práce na příbuzné téma