Dalibor Jiříček

Bakalářská práce

Marketingový výzkum sociální služby Vnučka do domu

Marketing research on the social service Vnučka do domu
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá marketingovým výzkumem sociální služby „Vnučka do domu“. Hlavním cílem je zjistit zájem o danou službu mezi osamocenými seniory 60+ v Praze a navrhnout konkrétní doporučení pro případnou realizaci. Vedlejší cíle jsou ověřit u dané skupiny seniorů motivaci službu zlepšovat, pojmenovat faktory, které podmiňují zájem o službu, potvrdit, že osamělost seniorů je aktuálním …více
Abstract:
This bachelor's dissertation deals with marketing research on the social service „Vnučka do domu“. The main goal is to verify the demand of the service between elderly people aged 60+ living lonely in Prague and offer concrete recommendations for further implementation of the service mentioned. Secondary goals are to verify the motivation to improve the service, confirm that loneliness of elderly people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Václav Stříteský
  • Oponent: Veronika Hladká

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73422