Kateřina Kazdová

Bakalářská práce

Ohodnocení společnosti PRO.MED.CS Praha, a.s. a Pliva Lachema, a.s. pomocí bonitních a bankrotnich modelů

Evaluation of PRO.MED.CS Praha, a.s. and Pliva Lachema, a.s. by solvency and bankruptcy models
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vypovídací schopností bonitních a bankrotních modelů, jejichž cílem je stanovení finančního zdraví vybraných podniků s možností predikce jejich budoucího vývoje několik let dopředu. Za zástupce bankrotujících podniků jsem vybrala podnik Pliva Lachema, a.s., který v roce 2010 vstoupil do likvidace. Prosperující podnik zastupuje PRO.MED.CS Praha a.s. V obou případech se jedná …více
Abstract:
This thesis deals with the explanatory power of solvency and bankruptcy models designed to determine the financial health of selected companies with their predictions for future development for several years ahead. Pliva Lachema, a.s., which went into liquidation in 2010, was chosen as a representative of a bankrupting business. A prosperous company is represented by PRO.MED.CS Praha a.s. Both are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2011
  • Vedoucí: Jaroslav Schönfeld
  • Oponent: Luboš Smrčka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25496