Ing. Ivana Dvořáková

Bakalářská práce

Vzdělávání úředníků územní samosprávy v ČR

Training of clerks in territorial autonomy in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá současným postavením úředníků územně samosprávných celků. Vymezuje jejich práva a povinnosti vyplývající z jejich činnosti. Největší pozornost je v práci věnována povinnosti vzdělávat se tak, jak ji úředníků ukládá zákon č. 312/2002Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Popisuje, moderní možnosti, které jsou v současné době v oblasti vzdělávání nabízené. Praktická část …více
Abstract:
This thesis deals with the current status of local government officials. It defines the righ tsand obligations arising from their activities. Most attention is devoted to work andobligations for education, as required by Act. No. officials 312/2002 Sb. on local government ofiicials. Describes advanced options that are currently in the field of education offered. The practical part is focused its attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michaela Šlégrová
  • Oponent: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní