Bc. Andrea Ondřejková

Diplomová práce

The police language exam in comparison with language exams of the Ministry of Interior

The police language exam in comparison with language exams of the Ministry of Interior
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá jazykovým vzděláváním policistů České republiky. Práce se zabývá komparací Policejní jazykové zkoušky s jazykovými zkouškami Ministerstva vnitra České republiky. Tato bakalářská práce popisuje v teoretické části tvorbu a uskutečňování jazykových kurzů v rámi Police ČR a dále popisuje jednotlivé resortní jazykové kurzy, kterými se detailně zabývá. V praktické části se …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with language training of police officers of the Czech Republic. This thesis studies the comparison of Police language examination with the Ministry of Interior examinations. The theoretical part of the thesis describes the creation and implementation of the language courses within the Police of the Czech Republic. Next, this thesis describes particular police language courses …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta