Bc. Anna-Marie Ourodová

Bakalářská práce

The Study of Two Grooved Stones from Late Pre-Pottery Neolithic Sites of Ba'ja and Basta (Jordan): A Biographical Approach

The Study of Two Grooved Stones from Late Pre-Pottery Neolithic Sites of Ba'ja and Basta (Jordan): A Biographical Approach
Anotace:
Předložená práce se zabývá studiem napřimovačů dříků v širší kategorii kamenných artefaktů s drážkou. Cílem je poskytnout komplexnější porozumění této podkategorii. Práce se snaží vysvětlit rozdílné funkce kamenných artefaktů s drážkou. Tyto funkce mohou být odvozeny ze surovin, ze který jsou nástroje vyrobeny, ale také z organických materiálů, které byly těmito nástroji napřimovány. Hlavním těžištěm …více
Abstract:
This thesis studies shaft straighteners within the broader category of grooved stones with the goal to provide a more complex understanding of the term shaft straighteners. The thesis aims to explain different functions of grooved stones based on the material of the tool as well as on the material which was straightened. The main focus of thesis is put on the detailed study of two grooved stones from …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Hans Georg Gebel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Archeologie / Pravěká archeologie Předního východu