Adam Bláha

Bakalářská práce

Kontaktní mikrofony a jejich využití ve filmové praxi

Contact microphones and their use in film practice

Anotace:
Cílem tohoto textu je seznámit čtenáře s problematikou různých druhů kontaktních mikrofonů v rámci filmové tvorby. Spíš než na technické specifikace se zaměřuje na praktické aspekty jejich užití. Pojednává o specifikách nahrávání s tímto typem mikrofonů, o charakteristikách, které zvuky zaznamenané skrze tato zařízení jeví a o možnostech jejich využití z hlediska zvukové dramaturgie audiovizuálního …více
Abstract:
The goal of this thesis is to introduce its reader to the problematics of various types of contact microphones in the field of film production. Rather than on technical specifications, it is focused on practical aspects of their use. It is dealing with specifics of handling such microphones, characteristics of the sounds recorded by them and with the possibilities of their use regarding the dramaturgy …více
 

Klíčová slova

audiotechnika

Klíčová slova

zvuková tvorba

Klíčová slova

zvuková dramaturgie

Klíčová slova

filmová tvorba

Klíčová slova

zvukový záznam

Klíčová slova

práce zvukaře

Klíčová slova

zvuk (film)
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2016
  • Vedoucí: Petr NEUBAUER
  • Oponent: David Titěra

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2017 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Zvuková tvorba