Sarnendu Subhendu Jati

Diplomová práce

Control of the Electric Vehicle Traction Battery

Control of the Electric Vehicle Traction Battery
Anotace:
Problematika globálního oteplování a vyčerpání fosilních paliv je příležitostí pro elektrická vozidla v dopravě. Využívání zelené energie je v dnešním světě stále důležitější. V současnosti trh nabízí velké množství typů a provedení baterií pro napájení elektrických vozidel. Oproti jiným typům baterií je Lithium-iontová baterie považována za nejlepší vzhledem k vysokému výkonu a velké životnosti. Byly …více
Abstract:
The issue of global warming and depletion of fossil fuels is an opportunity for electric vehicles in transport. The use of green energy is becoming increasingly important in today's world. At present, the market offers a large number of types and designs of batteries to power electric vehicles. Compared to other types of batteries, the use of a Lithium-ion battery is considered the best solution due …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Bohumil Horák
  • Oponent: Murugan Sivalingam

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava