Ing. Lucie Susíková

Master's thesis

Postoje veřejnosti k otázce eutanázie

Public approach to the euthanasy issue
Anotácia:
V překládané diplomové práci jsem se snažila přiblížit historii a současnost eutanazie. Cílem mé práce je především poukázat, že eutanazie se v minulosti prováděla a že dnešní doba na eutanazii není připravena. V mé práci vysvětluji některé pojmy, které se úzce váží k eutanazii a také sumarizuji vývoj eutanazie od doby nacismu až do současnosti. Poté píši o eutanazii u nás a ve světě. Také jsem se …viac
Abstract:
In the presented thesis I tried to explain the history and the present time of euthanasia. The aim of my thesis is to point out that euthanasia was used in the past and that the present time is not prepared for it. In the first part of my thesis I explain some ideas that refer to euthanasia. In this part I also summarize the development of euthanasia from the time of Nazism until today. Then I write …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedúci: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Administration