Bc. Kateřina Zrcková

Diplomová práce

Důstojné umírání: eutanázie vs. paliativní péče. Filozoficko-právní analýza problému.

Dignified Dying: Euthanasia vs. Palliative Care. Philosophical-Legal Analysis of the Problem.
Anotace:
Cílem diplomové práce je zodpovězení otázky, zda paliativní péče a eutanázie garantují důstojné ukončení života. Jedná se o filozoficko-právní analýzu, tedy o vymezení východisek důstojného umírání. Práce se pokouší dokázat, zda jsou tato východiska uplatňována v praxi paliativní péče jako alternativy eutanázie. V prvních kapitolách je vymezeno důstojné umírání, paliativní péče, eutanázie a postoje …více
Abstract:
The aim of this thesis is to answer the question whether palliative care and euthanasia guarantee a dignified end of life. It is a philosophical-legal analysis, i.e. a definition of the foundations of dying with dignity. The thesis attempts to prove whether these premises are applied in the practice of hospice care as an alternative to euthanasia. In the first chapters, dignified dying, palliative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa