Bc. Alena Guzejová

Diplomová práce

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti

Risk Analysis and Emergency Planning in a Selected Company
Anotace:
Předkládaná práce se věnuje objasnění metod analýzy rizik jako součást havarijního plánování v objektu či zařízení a právnímu základu dané problematiky. Výše uvedené je prezentováno na praktickém příkladu podnikatelského subjektu s vyvozením závěrů a doporučení. V práci jsou prezentovány možné mimořádné události a jejich řešení včetně postupů ke zmírnění jejích dopadů.
Abstract:
The present work is devoted to clarifying the methods of risk analysis as a part of emergency planning in the building or facility and the legislative basis for the issue. The above is presented on a practical example of the business entity to draw conclusions and recommendations. The paper presents the possible incidents and their solutions, including procedures to mitigate their impact.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Guzejová, Alena. Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe