Bc. Kateřina Pikalová

Diplomová práce

Cash-flow portfolia projektů a diversifikace celkového portfolia

Cash-flow of Portfolio of Projects and the Diversification of Total Portfolio
Anotace:
Diplomová práce „Cash-flow portfolia projektů a diversifikace celkového portfolia“ se zabývá problematikou projektového řízení v malém a středním podniku. V první části diplomové práce jsou postupně popsány fáze projektu a sestavení portfolia. Dále jsem se snažila nastínit způsoby vyhodnocení ekonomické a finanční efektivnosti projektů a portfolia, kterými jsou Cash-flow, diskontní sazba, statické …více
Abstract:
The thesis "Cash-flow of Portfolio of Projects and the Diversification of Total Portfolio" deals with project management in small and medium-sized enterprise. The first part of the thesis describes the preparation phase of the project and the portfolio. Next, I tried to outline ways of evaluation of the economic and financial efficiency of projects and portfolio, which are the cash-flow, the discount …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance