Bc. Hana Řehořková

Diplomová práce

Cash-flow portfolia projektů a diversifikace celkového portfolia

The project cash-flow and the diversification of portfolio
Anotace:
Projektové řízení a diversifikace portfolia projektů je v dnešní době hyper-konkurenčního prostředí považováno za hlavní metody přežití podniku na trhu. Tato práce se zaobírá metodami evaluace projektů a jak za pomoci diverzifikace projektů sestavit optimální portfolio. Odkrývá propojení životního cyklu projektu, nákladové řízení projektu a cash-flow. Cílem této práce je zjistit jaké metody diverzifikace …více
Abstract:
Project management and portfolio diversification are the main methods of business survival on the hyper-competitive markets. This paper discusses methods of project evaluation, project diversification and composition of the optimal portfolio. It reveals the connection among project life cycle, project cost management and cash-flow. The aim of this work is to determine which methods of portfolio diversification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Bezděka
  • Oponent: Ing. David Tisoň

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní