Bc. et Bc. Marie Teodora Pišlová

Diplomová práce

Účinné prvky léčby vybraných terapeutických komunit pro drogově závislé z pohledu klientů

Effective elements of treatment in selected therapeutic communities for drug addicts from the perspective of clients
Anotace:
Diplomová práce „Účinné prvky léčby vybraných terapeutických komunit pro drogově závislé z pohledu klientů“ je rozdělena na dvě části. První – teoretická – část seznamuje s problematikou závislosti obecně, jak vzniká, jaké jsou nejčastější zneužívané návykové látky v našich podmínkách, a jaký je systém léčby u nás pro lidi ohrožené závislostí či závislé. Nechybí popis křesťanských zařízení pro léčbu …více
Abstract:
The thesis „The Elements of effective treatment in selected therapeutic communities for drug addicts from the perspective of clients” is divided into two parts. First – theoretical – part introduces the problems of addiction in general, how it arises, what is the most common abuse of addictive substances in our environment and what is the treatment system in our country for people at risk of addiction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika