Veronika Vlachynská

Bakalářská práce

Vliv návykových látek na páchání trestné činnosti

Addictive Substances' Influence at Commiting Crime
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala rozšířeným problémem dnešní doby tedy užíváním návykových látek a jejich vlivem na páchání trestné činnosti. Práce se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická část vysvětlila pojem závislost, rozdělila návykové látky na alkohol a omamné a psychotropní látky, u jednotlivých druhů bylo pojednáváno o jejich škodlivosti a vlivu na zdraví jedince. Dále se věnovala …více
Abstract:
Bachelor's thesis dealt with the widespread problem of our time the use of addictive substances and their impact on crime. Work consisted of theoretical and practical parts. The theoretical part explain the concept of addiction, addictive substances divided into alcohol and narcotic and psychotropic substances for each species was discussed about their risks and the impact on the health of individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Kovařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vlachynská, Veronika. Vliv návykových látek na páchání trestné činnosti. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická