Bc. Dominika Reková

Diplomová práce

Dynamika vývoje rezistence na antibiotika u patogenů močových cest

Dynamics of development of antibiotic resistance of urinary tract pathogens
Anotace:
Diplomová práce se zabývala problematikou antibiotické rezistence nejčastějších patogenů způsobujících močové infekce. Kultivačním vyšetřením byl ve vzorcích pacientů zjištěn původce (či původci) infekce, bylo provedeno testování citlivosti k antibiotikům a následně vyhodnoceno, která antibiotika byla vhodná k účinné léčbě. U vybraných pacientů se také provádělo vyšetření metodou RT-PCR za účelem detekce …více
Abstract:
The diploma thesis was focused on the issue of antibiotic resistance of the most common pathogens causing urinary tract infections. Patient samples were tested by culture examination to determine the cause of the infection. Furthermore, antibiotic susceptibility testing was performed and subsequently evaluated which antibiotics were suitable for effective treatment. The method RT-PCR was performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 7. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zeman, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik