Bc. Ivo Drobilič

Bakalářská práce

Mineralogický a chemický rozbor Pb-strusek z archeologických nálezů v Opavě

Mineralogical and chemical characterization of Pb-slags from archeological findings in Opava
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji seřazení a kompletaci literatury na téma možného určení strusek z nálezů při archeologických vykopávkách a dále mineralogickému a chemickému rozboru Pb-strusek z archeologických nálezů v Opavě. Větší část práce je zaměřena na výše zmíněnou literaturou pro určování historických strusek. Výňatky a kompletace z této literatury vytváří jednoduchý klíč pro prvotní určování …více
Abstract:
In this thesis I order and complete literature focused on possible determination of slag from findings during archaeological excavations and then mineralogical and chemical analysis of Pb-slags from archaeological findings in Opava. Larger part of the work deals with above mentioned literature for identification of historical slags. Excerpts and completion of this literature gives a simple key for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta